Avantatges de la cirurgia làser amigdalar

Endoscòpia nasal

Nen respirant abans i després de la reducció d’amígdales amb làser i extirpació d’adenoides

Reducció d’amígdales amb radiofreqüència

Reducció d’amígdales amb làser

El nen roncador

El ronc en el nen indica problemes d’obstrucció respiratòria, fins i tot encara que no s’acompanyi d’apnees (aturades respiratòries).

Les seves principals causes: amígdales i/o adenoides

La causa principal del ronc en un nen és el creixement excessiu (hipertròfia) de les amígdales i/o les adenoides o carnots o “cornetes”.

La hipertròfia de les amígdales i/o adenoides pot provocar:

  • Ronc mentre dorm, així com un altre tipus de sorolls
  • Postures anòmales
  • Respiració amb la boca oberta
  • Cansament ràpid (fatiga)
  • Desenvolupament anòmal en la formació de les dents
  • Apnees (aturades transitòries de la respiració al dormir)
  • Retard del creixement (a vegades)
  • Alteracions del rendiment escolar i del caràcter (freqüent)
  • Enuresi nocturna: persistència de l’hàbit de fer-se pipí al llit més enllà dels 4 anys (a vegades)

Tractament

El tractament per eliminar el ronc consisteix en la reducció de les amígdales mitjançant la tècnica de làser, evitant així l’extirpació completa i innecessària de les amígdales. La reducció de les amígdales amb làser no té dolor ni sagnat, per la qual cosa pot aplicar-se a qualsevol edat des del naixement.

D’aquesta manera, a més, es manté la funció amigdalar (la producció d’anticossos o defenses), de manera que es pot aplicar a nens de molt curta edat, fins i tot els lactants (nens menors d’un any), a diferència de la tècnica clàssica (extirpació completa), que a causa del seu risc no pot realitzar-se abans dels 3 anys.

El niño roncador. El niño con síndrome de apnea obstructiva del sueño.

Dr. Jordi Coromina. Otorrinolaringólogo de Hospital Quirón Teknon.