EL CREIXEMENT EXCESSIU DE LES ADENOIDES EN ELS NENS ES MOLT FREQÜENT
Ilustracion_amigdalas_01
Ilustracion_amigdalas_02

Localització de les amígdales

Adenoides i amígdales

Endoscòpia nasal

El meu fill ronca: un problema d’amígdales?

Adenoides

Les adenoides o carnots són un teixit que apareix i es desenvolupa darrere del nas dels nens, a la zona de transició amb la gola. És per això que el seu engrandiment produeix un bloqueig o interrupció parcial o total de l’aire que respirem pel nas, provocant la dificultat respiratòria consegüent.

Els adenoides comencen a créixer a partir dels 6 mesos de vida.

Quins símptomes produeixen?

El creixement excessiu dels adenoides en els nens és molt freqüent, especialment entre el primer i el setè any de vida. Quan això passa, parlarem d’hipertròfia adenoidal, és a dir, un engrandiment excessiu de les adenoides o carnots, produint els següents símptomes:

  • Dificultat per respirar pel nas. El nen respirarà per la boca, que estarà moltes vegades oberta, la qual cosa produirà una cara o fàcies característica.
  • Ronc durant el son (fins i tot de vegades amb parades respiratòries o apnees).
  • Refredats nasals, amb moc freqüent al nas.
  • A vegades otitis agudes de repetició.
  • Pot ocasionar un retard esquelètic i del pes de l’infant.

Com es tracten els adenoides?

L’engrandiment o hipertròfia de les vegetacions ha de tractar-mitjançant la seva extirpació. Aquesta es realitzarà mitjançant una anestèsia general molt curta (uns 10 minuts). Sol ser un procediment ambulatori, podent tornar a casa el nen al cap de poques hores de la intervenció.

De vegades, la intervenció anirà acompanyada de la col·locació de tubs de ventilació a les orelles, i/o de reducció o extirpació de les amígdales.

El niño roncador. El niño con síndrome de apnea obstructiva del sueño.

Dr. Jordi Coromina. Otorrinolaringólogo de Hospital Quirón Teknon.