Dr alfons malet

Dr. Alfons Malet i Casajuana

Download

Proves diagnòstiques

Unitat d'Al·lèrgia

La Unitat d’Al·lèrgia del Centre Coromina està dirigida pel Dr. Alfons Malet i Casajuana, que compta amb una gran experiència en les tècniques diagnòstiques i terapèutiques de les malalties al·lèrgiques.

A la Unitat es realitzen els estudis immunoal·lèrgics de totes les patologies alèrgiques: pediàtriques i de l’adult. Es disposa de l’utillatge i dels al·lèrgens diagnòstics adequats per a l’estudi de l’al·lèrgia respiratòria (Rinoconjuntivitis, Asma bronquial…), al·lèrgia alimentaria, al·lèrgia a fàrmacs, al·lèrgia a insectes (picades d’himenòpters), al·lèrgia cutània (urticària, angioedema, dermatitis de contacte, dermatitis atòpica…), al·lèrgia ocupacional, etc.

Per a l’estudi de les diferents patologies al·lèrgiques, es realitzen les corresponents proves diagnòstiques:

Proves diagnòstiques

  • Proves cutáneas amb alérgens específics
  • Análisis de sang i de secreció mucosa
  • Proves de provocació en les mucoses (tests conjuntivals i nasals)
  • Proves Epicutáneas
  • Espirometría i test de broncodilatació
  • Test de la Metacolina o de hiperreactivitat bronquial