Mal alè o Halitosi

Què és la unitat mèdica d'halitosi

Més del 25% de la població pateix halitosi, una afecció de gran impacte psicosocial que condiciona les relacions socials, personals i laborals de qui la pateix. En algunes ocasions, fins i tot, condueix cap a l’aïllament social a causa de les inseguretats i el rebuig que provoca en algunes persones.

Un mal alè pot tenir unes 80 causes diferents i ser també símptoma d’alguna patologia no diagnosticada. Per això, cal abordar el problema des d’una perspectiva multidisciplinària. La Unitat Mèdica d’Halitosi de Teknon aposta per un equip multidisciplinari molt qualificat dins de les diverses especialitats mèdiques (otorrinolaringologia, gastroenterologia, rinolaringologia, medicina interna, etc.), per tal d’unir en una sola unitat l’estudi i tractament d’halitosi més complets i trobar el tractament més efectiu.

La Unitat Mèdica d’Halitosi de Teknon està dirigida per dos especialistes en halitosi: el Doctor Jonas Nunes, director de l’Institut de l’Alè i Responsable de la Unitat Mèdica d’Halitosi; i el Doctor Jordi Coromina, director de la Unitat d’Otorrinolaringologia i Codirector de la Unitat d’Halitosi.

Halitosi per caseum en amígdala

Halitosi

Consulta de l’Alè – Xarxa de centres associats a l’Institut de l’Alè

Caseum amigdalar

Caseum amigdalar