Ús del bòtox en pacients amb bruxisme i articulació tremporomaxil·lar

Els especialistes en otorinolaringologia i cirurgia de cap i coll, sovint valorem pacients amb mal d’oïda i cefalees causats pel bruxim. El bruxisme pot generar disfuncions de l’articulació temporomandibular (ATM). En les persones amb disfunció temporomandibular, els problemes a l’articulació i els músculs que l’envolten poden causar-los:

  • Dolor que es dissemina cap a la cara, la mandíbula o el coll
  • Rigidesa als músculs mandibulars
  • Limitació del moviment o bloqueig de la mandíbula
  • Espetecs dolorosos en moure la mandíbula
  • Canvis a l’alineació de les dents superiors i inferiors
Trat 1

És important realitzar una avaluació inicial molt exhaustiva per conèixer l’origen del problema i valorar les diferents opcions de tractament. Però en molts casos, quan el dolor present a la ATM és d’origen muscular, intens i persistent, i no millora amb altres tractaments conservadors, tractar-lo directament mitjançant una infiltració amb toxina botulínica (bòtox) pot ser una bona solució. El bòtox juga un paper molt important perquè redueix i alleuja l’activitat muscular.

A més, és important recordar que la infiltració de bòtox en els tractaments de disfuncions de la ATM no afecta la capacitat de mastegar, beure o parlar. Els dolors o la incomoditat que abans acompanyaven a aquestes accions es veuen notablement reduïts amb aquesta substància. En definitiva, el bòtox permet obtenir un alleujament ràpid i molt efectiu en aquells casos en què predomina la tensió i el dolor temporomandibular d’origen muscular, aconseguint una relaxació dels mateixos.

Entre els seus principals beneficis, ens agradaria destacar:

  • Reducció del dolor en obrir i tancar la mandíbula.
  • Reducció del dolor facial en general
  • Reducció dels mals de cap.
  • Millorar la morfologia facial en reduir l’excés de volum muscular.
Trat 2

La infiltració de bòtox per tractar els problemes de l’ATM resulta molt senzilla i el pacient pot continuar amb la seva vida normal; simplement haurà d’evitar la pràctica d’activitat física molt intensa el dia de la infiltració, així com evitar massatjar la zona tractada durant les primeres 24 hores post tractament. S’utilitza anestèsia de la pell per evitar les molèsties de la picada i després es procedirà a aplicar les injeccions de bòtox al múscul masseter.

Els resultats finals comencen a manifestar-se de 2 a 4 dies després de l’aplicació.

L’efecte del bòtox per al bruxisme té una durada total d’entre 6 i 9 mesos.

Això es deu a que la metabolització de la toxina en el nostre organisme triga al voltant de 6 mesos a eliminar-se i tornar a la normalitat. Però certament, el múscul contraït no es tornarà a tensionar com ho feia prèviament a l’aplicació de bòtox.

Per prolongar els efectes del bòtox per al bruxisme, es recomana tornar a aplicar-lo després d’aquest període.

D’altra banda, cal destacar que el bruxisme provoca mandíbules fortes i desenvolupades pel seu constant exercici involuntari, així que, si et preguntes si la infiltració de bòtox tindrà algun efecte estètic secundari en les faccions de la cara, la resposta és que sí, ja que en injectar bòtox, es redueix la tensió del múscul masseter, la qual cosa provoca la reducció del seu volum, donant lloc a un afinament del rostre i l’eliminació de l’“efecte cara quadrada”.

Si tens alguna pregunta o inquietud sobre els trastorns de l’articulació temporomandibular o el tractament amb bòtox, posa’t en contacte amb el nostre centre.