Quines són les fases del nostre tractament?

Abans de dur a terme un tractament és essencial obtenir un diagnòstic etiològic, és a dir, que determini l’origen o la causa. Una consulta de mal alè contempla tres passos fonamentals: diagnòstic, tractament i control.

Diagnòstic (o estudi de l'Alè)

Consisteix a trobar la causa de l’halitosi. En aquesta primera visita s’obtenen totes les dades mèdiques rellevants pel diagnòstic (anamnesi) i es realitzen una sèrie de procediments amb l’objectiu d’establir el diagnòstic etiològic: recollida de mostres de bacteris, saliva i d’alè (aire espirat). És fonamental acudir a aquesta visita sense haver menjat, begut o realitzat cap higiene oral les dues hores anteriors a la visita.

Tractament

No existeix un únic tractament per combatre l’halitosi. El tractament més adequat serà el més actual i eficaç d’acord amb la causa descoberta a través del diagnòstic.

Control

Aquesta fase s’inicia després de la remissió de l’halitosi i és necessària per instruir el pacient sobre les mesures preventives i els procediments que ha de seguir per assegurar el manteniment dels resultats obtinguts.